MATMAR-CHEM Sp. z o.o.
30-244 Kraków
ul. Dworna 46A
tel: +48 602 284 943

e-mail: biuro [at] matmar-chem.pl
www.matmar-chem.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000328378
NIP: 6772327767
REGON: 120905662Last update: 01 December 2015