Rozcieńczalnik NITRO

Zastosowanie do lakierów nitrocelulozowych oraz czyszczenia resztek farb.Rozcieńczalnik NITRO

Karta techniczna
Karta bezpieczeństwa

Ostatnia aktualizacja: 01 grudnia 2015